Groene energie

voor iedereen in Vorden en omgeving

duurzaam

doen,

denken en zijn

Duurzame energie opwekken

De Energie Coöperatie Vorden is één van de ruim 600 Energie Coöperaties die landelijk actief zijn bij het opwekken van duurzame energie uit zon en wind. In Bronckhorst zijn er 6 Coöperaties actief.
Na een nieuwe start in januari 2021 is er een nieuw en voltallig bestuur dat energiek aan de slag is gegaan om de doelstellingen van verduurzaming en energiebesparing te realiseren.


Energie Coöperatie Vorden

De Energie Coöperatie Vorden is een leden coöperatie van en voor alle inwoners van Vorden en directe omgeving.
Als lid kan je investeren, meedenken, meepraten en meebeslissen. Coöperatief wil zeggen dat je samen aan de slag gaat om groene stroom op te wekken en energie te besparen.


Samen aan
de slag met
onze partners

De Energie Coöperatie Vorden is een samenwerkingsverband aangegaan met Zutphen Energie, die al een aantal projecten op het gebied van zonne- en windenergie heeft gerealiseerd in de afgelopen 9 jaar van hun bestaan. Daarnaast is er onlangs een samenwerkingsverband opgestart met De Groene Draad uit Hengelo en De Energie Coöperatie Wichmond Vierakker. Wij zijn actief in hetzelfde postcode gebied en kunnen elkaar ondersteunen bij het van de grond tillen van projecten.

Grootste huishoudelijke
energieverbruikers

Elektrische boiler

1 kWh

Tuinvijverpomp

1 kWh

Waterbed

1 kWh

Wij helpen jou energie en geld te besparen

Een duurzaam en energieneutraal gemeente Bronckhorst!
Wij streven er naar een bijdrage te leveren aan het verduurzamen en energieneutraal maken van de Gemeente Bronckhorst. Ons eerste doel is grote en middelgrote daken in Vorden en directe omgeving met zonnepanelen te beleggen. Dit kunnen daken zijn van industriële en agrarische bedrijven, maar ook van appartementsgebouwen.

Minder energiebelasting!
Sinds 1 april j.l. is hiervoor een nieuwe subsidieregeling van toepassing, de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking. Deze regeling wordt nog nader toegelicht, maar kort gezegd komt het erop neer dat de Coöperatie minder energiebelasting betaalt en dat investeerders en dakeigenaren een acceptabele vergoeding krijgen.

Contact

Bedankt voor je interesse in Energie Cooperatie Vorden, laat je gegevens hieronder achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Een schoon en energieneutraal Vorden

Fossiele brandstoffen verantwoord gebruiken

Langzaam maar zeker begint duidelijk te worden dat we niet langer kunnen doorgaan met het uitputten van de aarde. Het neoliberale gedachtegoed dat de afgelopen 30 jaar leidend is geweest voor het vergroten van onze welvaart is niet langer te verdedigen. Het op grote schaal verbruiken (en opmaken) van fossiele brandstoffen is niet langer verantwoord. Met uitzondering van een kleine groep klimaatsceptici, is er een steeds groter wordende groep mensen, die zich zorgen maakt over de opwarming van de aarde. Ook de politiek lijkt intussen “om” te zijn en voelt de hete adem van Urgenda in haar nek.

Missie Energie Coöperatie Vorden

Als Energie Coöperatie voelen wij ons verplicht om hier mee aan de slag te gaan en vanaf in te zetten op welzijn in plaats van welvaart. Hiervoor zijn verregaande maatregelen en beslissingen nodig . In de gemeente Bronkchorst is dit vertaald in de Routekaart Bronckhorst Energieneutraal 2030. Een ambitieus plan waaraan wij in Vorden en omgeving een wezenlijke bijdrage willen leveren.

Het bestuur

De mensen achter Energie Cooperatie Vorden

Nieuws

Het laatste nieuws van Energie Cooperatie Vorden is hier te vinden