Handreiking Voorlichting Energiebesparing

Op 16 mei 2023 vond op het gemeentehuis van Bronckhorst een vergadering plaats tussen de gezamenlijke Energie coöperaties in de gemeente Bronckhorst met wethouder Wilko Pelgrom.

Agendapunt op die avond was de overhandiging van de handreiking voorlichting energiebesparing door ECV lid Mirjam Ganzevles aan wethouder Pelgrom.

Ons lid Mirjam Ganzevles woont in Veldwijk en heeft een belangrijk aandeel gehad in de voorbereiding van de middag die afgelopen januari werd gehouden bij Urtica De Vijfsprong. Mirjam heeft van de voorbereidingen en de organisatie van de de energiebesparingsmiddag die afgelopen april werd gehouden een uitgebreide handreiking gemaakt.

De handreiking is bedoeld voor mensen die in hun buurt ook een middag over energiebesparing willen organiseren. Via onderstaande link is niet alleen het rapport te downloaden maar ook  het draaiboek, vragenlijst buurtbewoners en zelfs de parkeerbordjes die zijn gebruikt om het verkeer in goede banen te leiden. Zeer handig als je zelf aan de slag wil om een energiebesparingsmiddag in jouw buurt te organiseren.

Download de handreiking en de bijlagen HIER