Impressie algemene ledenvergadering Energie Coöperatie Vorden 18 april 2023

Op 18 april 2023 vond in het Kulturhus in Vorden de algemene ledenvergadering plaats. De vergadering waarin onder andere de jaarrekening en het jaarverslag op de agenda stonden. Er waren circa 30 ECV leden aanwezig.

Voorzitter Martien Pater opende de vergadering met de mededeling dat hij onlangs had begrepen dat de gemeente Bronckhorst de doelstelling om in 2030 energieneutraal onlangs heeft losgelaten. Reden temeer voor de ECV om te laten zien dat lokale opwekking en energiebesparing hoog op de agenda moeten blijven staan. Energiebesparing wordt ook het centrale thema van de ECV in 2023 nu het zonnepark Het Hoge is opgeleverd en naar behoren functioneert.

Na de gebruikelijke agendapunten, waarbij het financiële verslag uitgebreid werd  toegelicht door penningmeester Marc Vervoort, en de kascommissie haar goedkeuring er aan gaf, werden de aftredende bestuursleden in het zonnetje gezet. De voorzitter bedankte Henk Groenendal, de technische coördinator van ons zonnepark voor zijn doorzettingsvermogen en de vele uren die hij heeft gestoken in dit eerste coöperatieve bezit van de ECV.
Vervolgens nam bestuurslid Robert Schreve het woord om voorzitter Martien Pater, de langstzittende bestuurder en een van de oprichters van de ECV, alvast te bedanken voor zijn inzet voor de ECV. Want Martien gaat per 1 juli 2023 stoppen met het voorzitterschap.

Na een korte pauze kregen de nieuwe aspirant bestuursleden, Henk Boogaard en Gerard van Bussel, de gelegenheid zich voor te stellen. Henk is de beoogde nieuwe voorzitter en Gerard het bestuurslid voor de technische zaken. Daarna was er de gelegenheid om hen vragen te stellen, zoals hoe zij de acties van Extinction Rebellion beoordelen. Die blijken op hun beider sympathie te kunnen rekenen, en dat is geen toeval. Beide heren hebben een gezamenlijk activistisch studentenverleden: het bezetten van het zandlichaam van de geplande A19 in Midden Delfland. Na dit voorstelrondje werden beide kandidaten bij acclamatie verkozen tot de nieuwe ECV bestuursleden.

Vervolgens was er de oproep aan de leden voor deelname aan de nieuwe commissie Energiebesparing. En worden er ook enkele leden en vrijwilligers gezocht voor onderhoudswerkzaamheden aan ons zonnepark Het Hoge. Belangstellenden kunnen zich opgeven via een bericht aan de secretaris.

In de rondvraag nam ECV lid Mirjam Ganzevles het woord om de duurzame huizenroute in Veldwijk op 22 april 2023 aan te kondigen. Al met al een goede en levendige bijeenkomst. Het volledige verslag van deze ALV zal worden toegestuurd aan alle leden van de ECV.