Nieuw zonnepark bij de Baakse Beek in Vorden gaat groene stroom leveren voor 70 tot 80 huishoudens

Na de nodige tegenslagen is het Bestuur van de Energie Coöperatie Vorden er eindelijk in geslaagd om een mooi project van de grond te tillen. Op het terrein van de voormalige rioolwaterzuivering aan het Hoge komt een zonnepark met 550 grote panelen. De Gemeente Bronckhorst heeft onlangs een omgevingsvergunning afgegeven en begin juni is er een subsidie aangevraagd in het kader van de nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE0 die sinds 1 april j.l. van kracht is. Deze regeling vervangt de oude “Postcoderoos” Regeling Verlaagd tarief, waarbij het stroomverbruik van de deelnemers bepalend was voor teruggave van de energiebelasting.

Locatie

Het terrein waarop het park wordt gerealiseerd, is eigendom van de Gemeente Bronckhorst, die de grond in erfpacht geeft aan de Energie Coöperatie. De locatie is niet toegankelijk voor derden, wordt omzoomd door groenstroken en bomen en is met klinkers verhard. Dé ideale locatie voor een dergelijke installatie, die niet van de weg af zichtbaar is

Financiering

De investeringskosten bedragen ca. € 200.000,– Het Bestuur van de Energie Coöperatie streeft er naar dit bedrag binnen te halen door uitgifte van certificaten voor een bedrag van € 250,- . Door aanschaf van een certificaat wordt men automatisch lid van de Coöperatie. Een lid kan meerdere certificaten aanschaffen, maar het stemrecht blijft beperkt tot 1 stem per lid. De rente bedraagt 3% en – op basis van annuïteit – wordt in 15 jaar tijd het geleende bedrag terugbetaald, inclusief de hierbij behorende rente. Bij verhuizing blijft men lid en bij overlijden gaat het certificaat over op de erfgenamen.

Tijdpad

De verwachting is dat in de loop van september a.s. de goedkeuring van de subsidie binnen is. Vanaf nu kunnen belangstellenden zich inschrijven voor 1 of meer certificaten door het invullen en mailen van het formulier op de site van de ECV. Hiermee wordt men automatisch lid van de Coöperatie. Zodra de financiering rond is, wordt begonnen met het plaatsen van de installatie. Het Bestuur van de ECV streeft ernaar om eind van dit jaar de installatie in gebruik te nemen

Ambitie

Het zonnepark aan Het Hoge is het eerste project van de Energie Coöperatie Vorden. Op deze manier wil de Coöperatie een bijdrage leveren aan de doelstelling om Bronckhorst Energieneutraal te maken in 2030. Hiervoor zijn uiteraard nog veel meer van dit soort projecten nodig, maar de eerste stap is gezet.  De klimaatverandering waarvan de signalen steeds duidelijker worden, kan niet langer worden ontkend. Het is nu aan de inwoners van Vorden e.o. om ook een bijdrage te leveren aan het tegengaan van de klimaatverandering.